Vårt företag har även färger och puts till försäljning. Vi erbjuder våra kunder följande produkter: bruk för limning, mur- och putsbruk, reparations- och fallbyggnadsbruk, spackel, putsbruk för stuckatur, färger, grundmedel och desinfektionsmedel, medel för hydroisolering, dekorativa tillbehör, stengolv och självutjämnande avjämningsmassa för golv. Vi erbjuder färger i många olika nyanser, vi disponerar vår egen färgblandare – vi kan anpassa färgen och putsen i varje möjlig kulör.

  • budynek_01
  • budynek_02
  • budynek_03
  • budynek_04
  • budynek_05
  • budynek_06
  • koloryswiata

Vi samarbetar med de bästa